Villkor för användning och försäljning

Om oss

Välkommen till EV-Meter svenska webbplatsen (the “Webbplats”). Webbplatsen ägs och drivs av EV Meter Ltd. i Israel (the “Företaget”, “vi”, “vår”), medan leverans, installation och uppföljning of de sålda produkterna utförs av vår lokala distributör VP SalesTech AB.

Läs noga de följande användar- och försäljningsvillkoren (the ”Villkoren”), som utgör ett bindande avtal. Villkoren definierar dina rättigheter och skyldigheter beträffande köp som görs via webbplatsen.

Dessa villkor är en integrerad del av alla eventuella villkor eller policyer som gäller mellan dig och företaget, till exempel, vår återbetalnings- och returpolicy samt integritetspolicy.

Genom åtkomst eller användande av webbplatsen eller köp av produkter som erbjuds till försäljning på vår webbplats (the “Produkten” eller “Produkter”) anger du att du samtycker till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte åtkomst till webbplatsen eller använda den på något sätt, och du får inte beställa någon produkt via den.

 

Om webbplatsen

Webbplatsen erbjuder laddningsprodukter till elektriska fordon till salu.

Läs igenom följande dokument som utgör en integrerad del av dessa villkor:

 

Målgrupp

Webbplatsen är endast avsedd för användare som är bosatta i Sverige som vill skicka produkten till en fysisk adress i Sverige. Därför accepterar vi inte beställningar från användare som är bosatta utanför Sverige eller att produkter ska skickas utanför Sverige.

Dessutom är webbplatsen endast avsedd att användas av användare som är minst 18 år gamla. Genom att använda webbplatsen eller beställa produkter via webbplatsen, garanterar du att du är minst 18 år gammal. Skulle vi upptäcka att du är under arton år som anges ovan kan vi när som helst begära ytterligare information för att bekräfta din ålder. Om vi upptäcker att du är under arton år avvisar vi ordern som du gjort och kan komma avbryta ordrar som du tidigare har lagt.

Användning av webbplats

Med förbehåll för dessa villkor kan användare använda webbplatsen för att beställa och köpa produkter.

Acceptabel användning av webbplatsen

Följande termer definierar acceptabel användning av webbplatsen. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder webbplatsen. Du samtycker också till att du är ensam ansvarig för alla handlingar eller försummelser som är förknippade med åtkomst och användning av webbplatsen.

När du använder webbplatsen samtycker du till att avstå från –

– Överträdelse av villkoren eller andra tillämpliga regler och instruktioner som vi kan förmedla med avseende på webbplatsen;
– Hindra, belasta eller störa webbplatsens funktionalitet;
– Kringgå eller manipulera operationen, eller funktionaliteten på webbplatsen, eller försöker aktivera funktioner eller funktionaliteter som på annat sätt är inaktiverade, oåtkomliga eller icke dokumenterade på webbplatsen;
– Använda eller starta automatiserat system, inklusive utan robotar för begränsning, sökrobotar och liknande applikationer för att samla in eller sammanställa innehåll från webbplatsen;
– Visning av webbplatsen eller någon del därav i en exponerad eller dold ram, eller länka till element eller delar av webbplatsen, oberoende av de webbsidor som de ursprungligen visas på;
– Visning av innehåll från webbplatsen, inklusive programvara, funktion, gadget eller kommunikationsprotokoll, som kan ändra innehållet eller dess design;
– Att utge sig för en person eller enhet eller lämna falska uppgifter om din identitet, anställning, byrå eller anknytning till någon person eller enhet;
– Insamla, skörda, extrahera eller bearbeta personuppgifter om andra användare av webbplatsen.

VI KAN ANVÄNDA TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPTÄCKA OCH FÖREBYGGA BEDRÄGLIG ELLER MISSBRUK AV WEBBPLATSEN.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till innehåll som publicerats på andra webbplatser eller externa källor, som tillhandahållits av tredje parter. Vi varken driver eller övervakar dessa webbplatser och innehåll. Du kan hitta dem eller informationen och innehållet publicerat där som inte är förenligt med dina krav, eller så kan du ha invändning mot deras innehåll, eller tycker att det är irriterande, olämpligt, olagligt eller omoraliskt.

Genom att länka till en viss webbplats, stöder eller sponsrar vi inte dess innehåll eller bekräftar dess noggrannhet, trovärdighet, äkthet, tillförlitlighet, giltighet, integritet eller lagenlighet. Vi tar inget ansvar eller skyldighet för sådan tredje parts webbplatser eller innehåll, eller deras tillgänglighet, eller för några transaktioner som görs mellan dig och sådana tredjeparts webbplatser.

Integritet

Företaget respekterar din integritet. Klicka här för att läsa vår aktuella integritetspolicy.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter som är förknippade med webbplatsen och dess innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärken, handelsnamn, patent, affärshemligheter, arbetsmetoder och processer och andra rättigheter, är företagets eller dess tredje parts licensgivares egendom. Dessa rättigheter gäller, bland annat, information, artiklar, bilder, innehåll, grafisk design, data och dess bearbetning, webbplatsens datorkod och alla andra delar som rör dess funktion.

Det är förbjudet att kopiera, duplicera, distribuera, sälja, göra tillgänglig, marknadsföra eller översätta någon information, inklusive varumärken, bilder, foton, texter och datorkod från webbplatsen, utan företagets explicita skriftliga samtycke.

Varumärken på webbplatsen (oavsett om de är registrerade eller inte), namnet “EV Meter” samt webbplatsens domännamn, tillhör företaget eller respektive tredje parts ägare. Det är förbjudet att använda dem utan företagets, eller deras respektive tredje part ägares, förhandsgodkännande och skriftliga samtycke.

Ändringar och tillgänglighet till webbplatsen

Företaget kan, från tid till annan, ändra webbplatsens struktur, layout, design eller visning, samt omfattningen och tillgängligheten av information, produkter och innehåll, allt utan föregående meddelande. Förändringar av denna typ kan till sin natur leda till problem eller orsaka besvär av något slag. Du kommer inte att ha någon grund, anspråk eller krav alls på företaget som härrör från införandet av ovannämnda ändringar, från tekniskt fel eller någon form av misslyckande till följd av deras introduktion.

Uppsägning och tillfälligt upphävande

Företaget kan när som helst, efter eget gottfinnande, tillfälligt eller permanent avbryta eller tillfälligt upphäva driften av webbplatsen och webbplatsens verksamhet eller någon del därav. Företaget är inte skyldigt att meddela något innan sådant avbrott eller tillfälligt upphävande, och dessa villkor, såväl som ytterligare villkor och policyer. Sådant avbrott eller tillfälligt upphävande påverkar inte ordrar som du har gjort innan avbrottet eller tillfälligt upphävande.

De följande avsnitten kommer att fortsätta att gälla för dessa villkor: Immateriell egendom, friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning, skadeersättning, tillämplig lag och tvistlösning och lokal lagstiftning.

Ändringar av villkoren

Företaget kan komma att ändra villkoren från tid till annan. Vi meddelar dig om ändringarna genom att publicera dem på vår webbplats eller andra delgivningssätt. Din fortsatta användning av tjänsterna efter ikraftträdandedatum av de ändrade villkoren som har uppmärksammats utgör ditt samtycke till de ändrade villkoren. Ändringar i villkoren kommer inte att gälla retroaktivt för produkter som köpts in före ändringsdagen.

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning

ANNAT ÄN PRODUKTGARANTIERNA SOM SÄRSKILT UTSTÄLLTS I INFORMATIONSBLAD TILL KUND, ANNULLERINGAR, ÅTERBETALNINGAR OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY OCH NÅGOT ANNAN IKKE TILLFÖLJANDE GARANTIER ENLIGT INDISPOSITIV SVENSK LAG, WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL OCH PRODUKTER ”MED ALLA FEL” OCH UTAN GARANTI FÖR NÅGOT ANNAT SLAG.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTE ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET EXPLICIT NÅGON OCH ALLA GARANTIER, VILLKOR, FRAMSTÄLLANDEN OCH GARANTIER MED RESPEKT FÖR WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL, PRODUKTER, OCH PRODUKTBESKRIVNINGAR, EXPLICIT ELLER IMPLICIT, SOM FRAMTRÄDER AV SEDVANERÄTT, BRUK, FÖRE TIDLIGARE MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA INLÄGG ELLER ANNAT, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIG FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, KVALITET, SÄKERHET, KOMPATIBILITET, UTFÖRANDE, SÄKERHET AND DATASÄKERHET, NOGGRANNHET, TITEL ELLER INGET INTRÅNG.

INGET I DESSA VILLKOR SKA BEGRÄNSA VÅR SKYLDIGHET I LAGEN SOM RESULTERAR FRÅN VÅR UPPSÅTLIGA FÖRSEELSE, BEDRÄGERI, KROPPSSKADA ELLER ANNAN SKADA SOM ORSAKAS AV OSÄKRA PRODUKTER. OM DU ÄR EN KONSUMENT, SKA INGENTING I DESSA ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH I ANDRA VILLKOR SOM VÅR ÅTERBETALNINGS- OCH RETURPOLICY ELLER VÅR INTEGRITETSPOLICY BEGRÄNSA KONSUMENTENS LAGLIGA RÄTTIGHETER. DINA LAGSTADAGDE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT KAN INTE ÄNDRAS AV DESSA VILLKOR.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTEN ENLIGT LAG, INGEN FRAMSTÄLLAN ELLER ANNAN BEKRÄFTELSE AV FAKTA, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, INLÄGG OM LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER PRODUKTERNA, SOM TILLVERKATS AV FÖRETAGET, EN REPRESENTANT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA ANSES VARA EN GARANTI FRÅN OSS FÖR NÅGOT SYFTE, ELLER GER UPPHOV TILL VARJE SKADESTÅNDSANSVAR I FÖRETAGET OCH ÖVRIGT. DU SAMTYCKER OCH ERKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OCH INNEHÅLLET ÄR HELT, ELLER TIL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, PÅ EGEN RISK.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING TILLÅTET ENLIGT LAG, DU, SÅVÄL SOM FÖRETAGET, OCH DESS FUNKTIONER, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, MEDARBETARE, UNDERLEVERANTÖRER OCH AGENTER, SKALL INTE ANSVARA TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FÖR NÅGON INDIRECT, SÄRSKILD, STRAFF, EXEMPLARISK, LAGSTADGAD, TILLFÄLLIG ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER LIKNANDE SKADA ELLER FÖRLUST (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLUST AV KREDITPRODUKTER ELLER BONUSKREDITER), KOSTNADER, ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMMELSER), KONTRAKT, ELLER I NÅGON ANNAT FORM ELLER ANSVARSTEORI, UPPFÖRANDE AV ELLER I SAMBAND MED WEBBPLATS, INNEHÅLLET, PRODUKTERNA ELLER NÅGON ANNAN ASPEKT AV DESSA VILLKOR, ÄVEN OM ENDERA PARTEN INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND.

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR FÖRETAGETS TOTALA OCH SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ORSAKER TILL HANDLING (OAVSETT OM DET GÄLLER SKADESTÅND, KONTRAKT, ELLER I NÅGON ANNAN FORM ELLER TEORI OM SKADESTÅNDSANSVAR), BEGRÄNSAD TILL DET BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL FÖRETAGET UNDER DE TOLV MÅNADER SOM FÖREGICK HÄNDELSEN SOM PÅSTÅS GETT UPPHOV TILL SKADA, FÖRLUST ELLER ORSAK TILL HANDLING.

Skadeersättning

Du samtycker till att hålla företaget, dess chefer, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, underleverantörer, ombud och alla som agerar för deras räkning skadelös med avseende på alla anspråk, krav, skador, förlust, förlust av vinst, betalning, förlikningar eller utgifter som de ådrar sig (inklusive advokatavgifter och juridiska kostnader) i samband med din överträdelse av villkoren, eller din kränkning av någon tredje parts rätt i samband med webbplatsen eller produkterna.

Meddelanden

Meddelanden från oss till dig, som krävs enligt villkoren eller på annat sätt är nödvändiga, kan ges via e-postkommunikation eller genom att publicera på webbplatsen.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor och alla tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och oss angående produkterna eller webbplatsen (en “Tvist”), ska regleras av Sveriges lagar utan avseende på dess bestämmelser om lagvalsregler.

Om du är konsument och missnöjd med våra produkter eller tjänster ber vi dig att kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att lösa saken. I händelse av att vi inte lyckas lösa ärendet, rekommenderar vi att du kontaktar Nämnden för National Board for Consumer Disputes (Sv: Allmänna reklamationsnämnden), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan också använda online-plattformen för klagomål som finns på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För mer information om dina rättigheter som konsument rekommenderar vi att du besöker Allmänna reklamationsnämndens hemsida, www.arn.se, eller svenska konsumentverket på www.konsumentverket.se.

Utöver vad som anges ovan, eller om du är en professionell handlare (icke-konsument), ska varje tvist avgöras under exklusiv jurisdiktion av Stockholms domstolar.

Trots vad som är motsatsen i detta avsnitt, kan företaget anmäla en mot dig: (a) enligt skadeståndsklausulen ovan, i alla domstolar som avgör ett tredje parts anspråk mot oss; och (b) i samband med intrång (eller påstådd överträdelse) av företagets immateriella rättigheter, i någon domstol med behörig jurisdiktion som har personlig behörighet över dig.

Allmänt

Närhelst det används i villkoren, termen ”Inklusive”, oavsett om det är skrivet med stor bokstav eller inte, betyder det utan begränsning till föregående fras.Alla exempel och alla ”dvs.” och ”som” notationer, indikerar en illustration, endast som exempel på föregående fras, utan att begränsa dess allmängiltighet.

Dessa villkor, utöver de dokument som det uttryckligen hänvisas häri, utgör hela avtalet mellan dig och oss angående ämnet häri och ersätter alla tidigare och samtida förhandlingar och muntliga framställningar, avtal och uttalanden.

Dessa villkor får endast ändras genom skriftlig ändring.

Underlåtenhet från vår sida att kräva utförande av någon bestämmelse i villkoren ska inte utgöra ett avstående från någon av våra rättigheter enligt villkoren.

Du får inte tilldela, överföra eller delegera dina rättigheter eller skyldigheter i enlighet med villkoren utan vårt föregående skriftliga medgivande. Varje försök eller faktiskt tilldelning, överföring eller delegering av dig, utan vårt föregående samtycke, blir ogiltigt. Där det är nödvändigt på grund av sammanslagning, förvärv, kontrolländring eller försäljning av all eller väsentligen hela företagets kapital eller tillgångar, kan företaget, efter meddelande till dig, tilldela, överföra och delegera dessa villkor i sin helhet, inklusive alla dess rättigheter, prestationer, skyldigheter, skulder och åtaganden som finns här. Med sådan tilldelning, överföring och delegering befrias företaget oåterkalleligt från alla sina uppgifter, skulder och åtaganden häri.

Kapitelingresserna i villkoren ingår endast för att underlätta och ska inte innebära någon del i tydningen eller tolkningen av villkoren.
Om någon bestämmelse i villkoren anses vara olaglig, ogiltig eller som inte kan verkställas av en behörig domstol, ska bestämmelsen utföras och verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, för att så nära som möjligt avspegla den ursprungliga avsikten med bestämmelsen och de återstående bestämmelserna i villkoren ska fortsätta att vara i full kraft och effekt.

Senast uppdaterad: December 15, 2020