Management

Ett integrerat telemetrisystem ger operatörerna fullständig insyn i användningen av EV Meter. Operatörerna kan övervaka transaktioner och ta betalt i realtid och hålla sig uppdaterade kontinuerligt:

Laddarens status

Fjärrhanterbara maskinattribut och använd Nayaxs smarta systempanel för att överblicka aktiva enheter, försäljning osv.

Elförbrukning

Kontrollera den dagliga, veckovisa, månatliga och årliga elförbrukningen för varje laddare.

Varningar i realtid

Ta emot varningar om negativa händelser eller aktiviteter som behöver skötas i realtid, till exempel förlust av strömförsörjning eller fel på laddaren.

Betalningar

Spåra hur många inköp som har gjorts och se vilka betalmetoder som föredras av användarna. Enkelt konfigurera och hantera kontantkort för stängda miljöer.

Mobil avläsning

Få tillgång till all data på distans på valfri plats med Nayax användarvänliga mobila App, MoMa.

Med omfattande hantering och rapportering svit sammanställa alla data på ett lätt tolkningsbart sätt, ger EV Meter operatörer möjligheten att få fullständig insyn i sin verksamhet på avstånd. Operatörer kan få handlingsbara insikter om konsumenternas beteende och upptäcka områden som behöver uppmärksammas. Kompatibel med alla Android och iOS-enheter, GER EV Meters hantering och rapportering svit operatörer en solid fördel jämfört med konkurrenterna och ger dem möjlighet att skapa mätbara resultat.