BEGÄRAN OM FORMULÄR FRÅN DEN REGISTRERADE

EV METER Ltd. (”vi,” ”oss,” ”vår” eller ”Företaget”) värdesätter sina kunders, affärspartners, leverantörers, leverantörers, användares och andras integritetsrättigheter. I enlighet med vad som föreskrivs av EU: s allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”),och av Kaliforniens Consumer Privacy Act från 2018(”CCPA”) och andra tillämpliga bestämmelser (kollektivt “dataskyddslagstiftningen”), har EU-invånare respektive invånare i Kalifornien rätt att göra vissa förfrågningar angående vår behandling av deras personuppgifter.

Fyll i detta formulär för att skicka en registrerad begäran enligt tillämpliga lagstiftning om dataskydd. Efter mottagandet av din ifyllda begäran, kommer vi att behandla det och svara inom de tidslinjer som krävs enligt lagen. Om ytterligare information är nödvändig, kontaktar vi dig med hjälp av den kontaktinformation du angav i detta formulär.

Information som avgetts i samband med denna begäran behandlas endast i syfte att bearbeta och besvara din begäran och därefter raderas omedelbart.

För mer information, se vår Integritetspolicy, vår CCPA Integritetsmeddelande och vår policy om användarrättigheter.

Om du har kontaktat oss eller försett oss med ytterligare information, fortsätt med formuläret nedan.

 

Fullständiga namn:_________________________________

Adress(inklusive postnummer): _____________________

E-postadress: _____________________________________

Telefonnummer (frivilligt):________________________

 

Markera gällande ruta:

 • Jag vill få information om varför och hur vi behandlar din information.
 • Jag skulle vilja få en kopia av de personuppgifter som ni behandlar med avseende på mig.
 • Jag anser att de personuppgifter som ni har i besittning med avseende på min person är felaktiga och jag skulle vilja korrigera dem (endast tillämpligt enligt GDPR).
 • Jag vill att ni raderar de personuppgifter som ni lagrar med avseende på min person.
 • Jag skulle vilja att ni upphör med att behandla mina personuppgifter.
 • Jag vill att ni upphör med att skicka direktmarknadsföring till mig.
 • Jag vill få information om offentliga och privata enheter som mina personuppgifter delades med.
 • Jag vill ha en kopia på mina personuppgifter och överföra dem till en tredje part.
 • Jag vill dra tillbaka mitt samtycke till behandling av mina personuppgifter (endast tillämplig enligt GDPR).
 • Jag vill invända mot behandlingen av mina personuppgifter (gäller endast enligt GDPR). **
 • Annat.

 

Bekräfta begäran- tillhandahåll ytterligare information om din begäran:
_________________________________________________________________________________

 

Vad är din relation till oss (kund, konsument, partner, etc.):

_________________________________________________________________________________

 

Verifiering av identitet

För att vi ska kunna hålla våra kunder säkra behöver vi säkerställa att du verkligen är den du säger att du är, och av denna anledning måste vi verifiera din identitet. Därför ber dig att:

Bifoga ett foto-ID-dokument (i.e., körkort, pass):

Ange ett bevis om adress så att vi kan bekräfta att du är bosatt i Europa eller i Kalifornien (bifoga något av följande: elräkning, kontoutdrag, körkort eller skattedokument).

Tack för att du fyller i formuläret. Skicka det till vår personuppgiftsombud på: privacy@nayax.com tillsammans med ovanstående dokumentation.

Vi kommer att behandla din begäran med den tid som anges i lagstiftningen om dataskydd. Vi förbehåller oss rätten att förlänga nämnda period med den tid som anges i lagstiftningen om dataskydd om begäran är komplex eller många eller om vi behöver ytterligare information. Behandlingen av begäran är kostnadsfri. Dock kan vi förbehålla oss rätten att ta ut en rimlig avgift för att täcka vissa administrativa kostnader (som att tillhandahålla ytterligare kopior av uppgifterna) eller för att hantera uppenbart ogrundade eller överdrivna förfrågningar.

* Det är viktigt att notera att under CCPA gäller dina rättigheter endast för personlig information (som definieras däri) som samlades in 12 månader före din begäran, och du har inte rätt att lämna in mer än 2 framställningar om begäran inom en 12 månaders period.

** Under CCPA har du rätt att välja bort försäljning av personlig information. I händelse av att vi säljer personlig information, kommer vi att ge dig information om hur du kan utöva din rätt att välja bort (genom att tillhandahålla tillämplig ”SÄLJ INTE MIN DATA” -funktion.