Informationsblad till kund

Handlarens personnummer och kontaktinformation.

  1. Webbplatsen ägs och drivs av EV Meter Ltd. Vi är registrerade i Israel med företagsnummer 516263332. Vår registrerade adress är Arik Einstein gatunummer 3 Herzliya, Israel. Du kan kontakta oss via e-post på suppoprt@evmeter.com, eller telefon +972 (0)77 3633198
  2. Frakt, installation och uppföljningstjänster, som uppsägningar, returer och återbetalningar hanteras av vår distributör i Sverige, VP SalesTech AB. Distributören är registrerad i Sverige med företagsnummer 559088-5942. Deras registrerade adress är Flygfältsgatan 16A, Torslanda / Sprängarvägen 14 132 38 Saltsjö-Bo, Sverige. Deras momsnummer är SE559088594201. Du kan kontakta distributören via e-post på support@vpsalestech.se, eller telefon +46 87 47 52 50.

Egenskaper och visualisering av produkterna. De viktigaste egenskaperna hos en given produkt ges till dig på och via webbsidan som presenterar produkten. Notera dock att på grund av variationer i fotograferingsbelysning och visningsenheter, kanvi inte garantera att din visningsenhet kommer att presentera produkterna i exakt samma färger som de faktiskt är. Därför kan de produkter som vi levererar till dig variera något i färg från de som visas för dig. Dessutom är produktmåtten någorlunda korrekt, men inte helt, så ta hänsyn till en säkerhetsmarginal.

Pris på produkter. Det totala priset för varje produkt, inklusive skatter, ges till dig på och via den webbsida som presenterar produkten. Priset på produkterna anges i svenska kronor (SEK). I produkternas pris ingår INTE installationskostnaderna. Frakt med DHL erbjuds utan extra kostnad. Alternativen för frakt och leverans, plats för självhämtning (under förutsättning att du samordnar hämtningen med distributören per telefon), och installation samt tillhörande kostnader för installation, kommer att anges på webbplatsen.

Om du väljer att låta distributören installera produkten, kommer att debiteras en extra installationsavgift till den avgift presenterades dig vid beställningen (eller som du kan komma fram till separat med distributören).

Genom att lägga och slutföra din order via webbplatsen är du skyldig att betala det fulla priset för de produkter du har beställt samt tillhörande installationskostnader som du valt. I undantagsfall när det framkommer ett tydligt uppenbart fel i det presenterade priset, vi kommer att avbryta din order, kontakta dig, informera dig om felet och söka ytterligare instruktioner mot bakgrund av rätt pris på produkten. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla en produkt till ett felaktigt angivet pris, om det felaktiga priset är ett uppenbart fel.

Orderbekräftelse. När du har lagt en order, kommer vi eller vår distributör att granska den och när den har bekräftats, får du en e-postmeddelande som bekräftar att din beställning har godkänts. Först då blir din order ett bindande kontrakt med oss, för de produkter som vi bekräftade i e-postbekräftelsen till dig. Produkter som ingick i din order men som inte ingick i vår bekräftelse, ingår inte i vårt bindande kontrakt.

Fraktavgifter och andra kostnader. DHL-leverans erbjuds utan extra kostnad. Du kan också välja att hämta produkterna själv från distributörens anläggning (förutsatt att du samordnar hämtningen med distributören per telefon) utan kostnad. Alla andra kostnader ges till dig på webbsidan innan du slutligen bekräftar ordern.

Om du väljer att låta distributören installera produkten, kommer att debiteras en extra installationsavgift till den avgift presenterades dig vid beställningen (eller som du kan komma fram till separat med distributören).

Kostnad för att slutföra ordern. En order som lägger är ett “distansavtal” som sluts över internet (detta är den term som används i lagen). Dina ordinarie kostnader för internetåtkomst gäller mellan dig och din internetleverantör. Vi debiterar inte några kostnader för att du använder internet när du lägger en order hos oss.

Betalnings- och leveransarrangemang. När du har lagt en order skickar vi eller distributören ett e-postmeddelande om bekräftelse med information om ordern.

För närvarande skickar vi endast produkter till adresser inom Sverige, via DHL. Du kan också välja att hämta produkterna själv från distributörens anläggning (förutsatt att du samordnar hämtningen med distributören per telefon) utan kostnad. Tidsplaner för frakt kan variera beroende på fraktdestination, men tar vanligtvis cirka 3 arbetsdagar. Emellertid garanterar vi inte att frakten inte kommer att påverkas av skäl eller problem som vi inte kan förutse eller som inte står under vår kontroll. Vi kan därför inte garantera leveranstid eller datum.

Det är helt och hållet ditt fulla ansvar att säkerställa att du kan ta emot produkterna vid leveransen.

Vi accepterar endast betalningar med de större kreditkortsföretagen. Skulle det vara så att vi inte kan hantera din betalning, förbehåller vi oss rätten att annullera din beställning via e-postmeddelande till dig. Genom att lägga en order via webbplatsen garanterar du att betalningsinformationen du anger för ordern är giltig och korrekt och att du har laglig rätt att debiteras genom denna betalningsmetod.

I enlighet med paragraf 6 i Svenska konsumentförsäljningslagen(1990: 932)), och du är en konsument (en individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke) övergår risken för förlust och äganderätt till produkterna som du inhandlar överlämnas till dig när du kommer i fysisk besittning av produkterna, eller när en person som du identifierat tar fysiskt innehav av produkterna. Skulle du inte ha betalat den tillämpliga avgiften vid den tiden, kommer produktens titel inte att överlämnas till dig förrän du har fullt ut erlagt avgifterna.

Vår policy för hantering av klagomål. Din belåtenhet är viktig för oss. Om du önskar lämna in ett klagomål angående vår webbplats, ordern du lagt, beloppen du har debiterats, leveransen, produkterna du fått eller något annat relaterat problem, ska du kontakta oss eller vår distributör direkt via e-post på support@vpsalestech.se. Vi kommer att sträva efter att hantera ditt klagomål och svara inom fem arbetsdagar.

Efter köpet. Distributören ger en garanti efter köpet av produkten, som beskrivs i vår produktgaranti. För efterförsäljningstjänster, ska du kontakta vår distributör direkt via e-post på support@vpsalestech.se, och de kommer att sträva efter att hjälpa dig och svara inom fem arbetsdagar. Med undantag för vad som anges i policyn för uppsägning, retur och återbetalning, ska den begränsning av skadeståndsansvar som anges i användnings- och försäljningsvillkoren gälla i den utsträckning som lagen tillåter när det gäller köp av produkter eller tjänster.

Kontraktets löptid. Kontraktets varaktighet med oss börjar med att du lägger din order och avslutas när vi har uppfyllt våra leveransförpliktelser och du har betalat de förfallna beloppen, såvida inte kontraktet har sagts upp tidigare av dig (i enlighet med dina rättigheter enligt lag att annullera en order) eller av oss (i enlighet med våra rättigheter enligt lag att annullera en order).

Force Majeure. Vi ska inte hållas ansvariga för misslyckande av att utföra eller försena utförandet av någon order som av händelser ligger utanför vår kontroll, som strejker, civila oroligheter, brand, explosion,översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemier eller annan naturkatastrof, trafikstockning eller stillastående.

Tvistlösning. Se användar-och försäljningsvillkoren.