Electric Vehicle Charging Stations

פברואר 20, 2020
EV Charging Station

כיצד יכולים בתי דירות להקדים ולהשתלב בעולם הרכב החשמלי בעזרת עמדות טעינה

בעלי בתים משותפים ושכונות מגורים משותפות תמיד מחפשים כיצד להוסיף ערך לקהילות שלהם. אחרי הכל, שביעות הרצון של הלקוחות היא בעלת חשיבות מכרעת בענף זה. אבל […]
פברואר 20, 2020
How can HOAs improve air quality in their communities

כיצד יכולים ועדי בתים ושכונות לשפר את איכות האוויר בקהילותיהם

אמריקה ניצבת בראש יצרני הפליטות של פחמן דו-חמצני מאז המהפכה התעשייתית השנייה ב-1965. היקף הפליטה לנפש בארה"ב הוא בין הגבוהים בעולם. והאזרחים מבינים זאת. עד כדי […]