Level 2 EV Charger

פברואר 25, 2020
Level 2 EV Charging Station

רשת של תחנות ברמה 2 לטעינת רכב חשמלי עשויה להאיץ את ההטמעה של ר"ח בישראל

מהירות הטעינה של רכב חשמלי הופכת בהדרגה לנושא בעל חשיבות עליונה עם עליית מספרם של כלי הרכב הללו בכבישים. כל עיר או עיירה שמעוניינת להגדיל את […]
פברואר 23, 2020
EV Meter Dual Level 2 AC Chargers

טעינת רכב חשמלי במקום העבודה יכולה להיות אפקטיבית – עם מטעני ז"ח כפולים של EV Meter (רמה 2)

אפשר להניח שרבים מהנהגים הראשונים שרכשו רכב חשמלי לא חשבו על עמדות טעינה דווקא במקום העבודה והסתפקו בטעינת הרכב בבית, במשך הלילה. אך היום, יש הרבה […]
פברואר 23, 2020
Dual Level 2 Chargers

מטעני EV Meter כפולים מרמה 2 מתאימים לכל כלי הרכב החשמליים

עם השיפור המתמיד ביעילות של מכוניות חשמליות במהלך השנים, מתברר יותר ויותר שהשיפורים האלה צריכים להתבטא גם בתחנות ובעמדות לטעינת ר"ח. EV Meter היא יצרנית חדשנית […]